Home

 
Anything in possible

Technologie Thuis Nu!

Welkom op de site van het innovatieprogramma Technologie Thuis Nu!

'Om onze zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dat past ook bij hun eigen wens om tot op hoge leeftijd te participeren in onze samenleving.'

 

'Anything is possible'
Deze site biedt zorgprofessionals, studenten en docenten van het HBO kennis over de ondersteunende rol en het innovatieve karakter die technologie in deze ontwikkeling heeft.

De site www.technologiethuis.nu van Uneto Vni richt zich vooral op de werkers in de installatiebranche.

Samenwerking tussen Uneto Vni en meerdere faculteiten van de Hogeschool Utrecht heeft met steun van diverse subsidieverleners (zie logo's hieronder) geleid tot de bouw van een “woonwijk”. In Woerden staan meerdere woningen waar technologische voorzieningen worden getoond en getest op toepasbaarheid.

 
 

Deze website wordt onderhouden met de grootst mogelijke zorg.
Indien u van mening bent dat de informatie op deze site onterecht is gebruikt kunt u contact opnemen met de webmaster.
De teksten van deze website zijn beschermd middels copyright.